බුදුදහම කෙටියෙන්...

Friday, April 2, 2010
යථාර්තය,
විශ්වාසයෙන් අදහන්නට නොව,
අවබෝධයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නටයි.

6 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

Shanaka Udurawana said...

Yep that's absolutely true buddy

Hasi said...

ඇත්ත තමා...

බිඟුවා...! said...

agreed.

chamiladealwis.com said...

බෞද්ධ කියාගන්න කට්ටියට තේරුම් ගන්න බැරිම දේත් ඕකයි.


නියමයි!

චානක මධුෂාන් said...

තිත්තයි ඒත් ඇත්ත ඕකනෙ

nova said...

Well said brother, well said!!!

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails