සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!

Wednesday, April 14, 2010
කලු කපුටා සුදු වන තුරු,
  මෝල්ගහේ දළු ලන තුරු, 
     එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක්
        ආයුබෝ වේවා ෴

හැමෝටම ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සෞභාග්‍යමත් නව වසරක් වේවා!

බුදුදහම කෙටියෙන්...(2)

Saturday, April 3, 2010
පෙර ලිපියට එකතු කිරීමක්...

ධර්මය ඔරුවක් නම්,
එය ඇත්තේ එතෙර වීමට මිස,
කරතබා ගෙන යාමට නොවේ.

              - බුදුරජාණන් වහන්සේ -

බුදුදහම කෙටියෙන්...

Friday, April 2, 2010
යථාර්තය,
විශ්වාසයෙන් අදහන්නට නොව,
අවබෝධයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නටයි.
Related Posts with Thumbnails