දෙවියන් හා යක්ෂයා

Friday, June 26, 2009
යක්ෂයා කොහෙන් පහල වූ කෙනෙක්ද? දෙවියන් විසින්ම මවන ලද්දෙක්ද? නැත්නම් වෙනමම පහළ වුනු කෙනෙක්ද? දෙවියන් විසින් මවන ලද කෙනෙක් නම් මට අහන්න තියෙන්නෙ “දෙවියන්ට පිස්සුද?” කියලයි. වෙනමම පහළ වුනු කෙනෙක් නම් මට අහන්න තියෙන්නේ “දෙවියන්ට පිටින් නිර්මාණ කිරීමට පුළුවන් තවත් අය සිටීද?” යන්නයි. ‍එහෙම නම් එයින් දෙවියන්ගේ ඒකීයත්වය ප්‍රශ්න වෙනවා නොවේද? තවද අපි අහන්නේ දෙවියන් විසින් මෙවන් කෙනෙක් පහල නොවන සේ මේ විශ්වය මැව්වේ නැත්තෙ ඇයි? දෙවියන් විසින් මේ යක්ෂයා නිසා මිනිසුන්ට දුක් විඳීමට ඉඩ දෙන්නේ මන්ද?

2 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

හිංචි මල්ලි said...

ඔයා මාරයිනේ, ඇත්තටම හොද තර්කයක්. කියලා වැඩක් නෑ

්‍මිනිසා said...

යකෂ්ෂයා සිටින බව දැන දැනත් එයින් මිනිසුන් අමාරැවෙ වැටෙන බවත් දැන ගෙන දෙවියන් වු මෙම විස්ම කර්මයා කල දෙය හරිද..මෙ කිසි දෙයක් මැවුවෙ නැත්නමි ගැවලුවක් නැත‍

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails