අයිතීන් උදෙසා කෑගසන්නන් වෙනුවෙන්...

Sunday, February 22, 2009
මේ ලෝකය ගොඩනැගී ඇත්තේ/ගොඩනැගෙන්නේ අයිතීන් ලබාගන්නන් මතින් නොව යුතුකම් ඉටුකරන්නන් මතින්ය. ඒ ගැන සිහියේ තබාගෙන කටයුතු කරන්න.

1 ක් වූ ප්‍රතිචාර:

෴ßÎŋЌυ෴ said...

එක නම් ඇත්ත තමා අයියේ, මම එකඟයි අයියාට. මං ඒ ගැනත් ඊයේ පෙරේදාවක ලිව්ව.

හිතෙන දෙයක් කියල යන්න. . .

Related Posts with Thumbnails